greenoffice

MAKSIMUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HOLDING S.K.A.

 

ul. Opolska 22
40-084 Katowice

tel. +48 32 788 99 00
mobile: +48 781 788 888

  
opal logo
 

Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000345018
NIP: 634-012-50-40
REGON: 271082427

 

Należymy do Grupy OPAL

folder opal